“Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Artykuł autorstwa Anny Zwierzchowskiej, pod wydawnictwem czasopisma naukowego Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Celem pracy jest ukazanie roli kreowania świadomości dotyku podczas ćwiczeń fizycznych w celu poprawy rozwoju psychomotorycznego dzieci z różnymi zaburzeniami. Za­łożono, że zintegrowanie działań taktylnych z metodami usprawniania ruchowego może stanowić istotnie wzmacniający środek kompensujący deficyty.

Artykuł do pobrania w formacie PDF -> Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych