Badania naukowe metody MNRI

“Wpływ rehabilitacji metodą integracji odruchów neurosensorycznych według Masgutowej u dzieci z porażeniem mózgowym na wyniki badania wywołanych potencjałów słuchowych.”

W linku poniżej znajduje się artykuł w języku angielskim dotyczący badań naukowych metody MNRI: http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/2012/21/3/363.pdf