Misja

Nasz Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym, rodziców w procesie wychowania swoich dzieci oraz dorosłych, aby mogli optymalnie wykorzystać swoje możliwości, gdyż na drodze swojego rozwoju zawsze można osiągnąć więcej.

Dla dzieci i młodzieży

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z:

 • opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w czytaniu
 • problemami z koncentracją
 • zaburzeniami mowy
 • niską odpornością na stres
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • porażeniem mózgowym
 • wadami genetycznymi
 • zaburzeniami zachowania

Dla dorosłych

Pomagamy również dorosłym:

 • z zaburzeniami koncentracji i pamięci
 • w sytuacji przewlekłego stresu i przemęczenia
 • w uwalnianiu napięć wynikających z przeżytych urazów (fizycznych i emocjonalnych),
 • w uwalnianiu od stresu związanego z przyszłymi wydarzeniami (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, wystąpienia publiczne itp.)
 • po wylewach i wypadkach
 • z chorobą Alzheimera i Parkinsona
 • ze schorzeniami neurologicznymi, trawiennymi, krążeniowymi, urologicznymi i hormonalnymi
 • z wadami postawy i zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • z bólami głowy, bezsennością i depresją

Jak pracujemy?

Stosujemy różne terapie pozwalające na skuteczną korektę i stymulację procesów rozwojowych. Terapie proponowane w ośrodku wspierają się, uzupełniają i nawzajem wzmacniają efekty pracy. Stale kształcimy się i poszerzamy warsztat pracy o nowe metody i techniki.

Szkolenia i warsztaty

Posiadamy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów dla specjalistów, rodziców oraz osób zainteresowanych samorozwojem i wspieraniem swojego zdrowia.

Nasz zespół

Zespół tworzą współpracujący terapeuci różnych specjalności:

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej
• Integracja sensoryczna
• Diagnostyka metodą Prechtla
• konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej
• Problemy w uczeniu się matematyki
• Dyskalkulia

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej
• Techniki Bowena
• Masaż Shantala
• Elementy metody Padovan

• Temprana
• Refleksoterapia twarzy, stóp, dłoni, schorzeń oczu
• Refleksologia estetyczna
• Terapia czaszkowo-krzyżowa

• Terapia czaszkowo-krzyżowa
• Joga integralna
• Terapia neuropsychologiczna

• Muzykoterapia integralna
• Masaż misami dźwiękowymi
• Terapia czaszkowo-krzyżowa

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej
• Arteterapia
• Metoda MBSR Mindfulness Based Stress Reduction
• Brain Gym

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej

 • Integracja Odruchów wg koncepcji dr Masgutovej
 • Technika Bowena®
 • Hawajski masaż leczniczy Mana Lomi®
 • Transforming Communication® (Komunikacja Porozumienia)
 • Social Panorama® (Panorama Społeczna)