Misja

Nasz Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym, rodziców w procesie wychowania swoich dzieci oraz dorosłych, aby mogli optymalnie wykorzystać swoje możliwości, gdyż na drodze swojego rozwoju zawsze można osiągnąć więcej.

Dla dzieci i młodzieży

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z:

 • opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w czytaniu
 • problemami z koncentracją
 • zaburzeniami mowy
 • niską odpornością na stres
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • porażeniem mózgowym
 • wadami genetycznymi
 • zaburzeniami zachowania

Dla dorosłych

Pomagamy również dorosłym:

 • z zaburzeniami koncentracji i pamięci
 • w sytuacji przewlekłego stresu i przemęczenia
 • w uwalnianiu napięć wynikających z przeżytych urazów (fizycznych i emocjonalnych),
 • w uwalnianiu od stresu związanego z przyszłymi wydarzeniami (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, wystąpienia publiczne itp.)
 • po wylewach i wypadkach
 • z chorobą Alzheimera i Parkinsona
 • ze schorzeniami neurologicznymi, trawiennymi, krążeniowymi, urologicznymi i hormonalnymi
 • z wadami postawy i zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • z bólami głowy, bezsennością i depresją

Jak pracujemy?

Stosujemy różne terapie pozwalające na skuteczną korektę i stymulację procesów rozwojowych. Terapie proponowane w ośrodku wspierają się, uzupełniają i nawzajem wzmacniają efekty pracy. Stale kształcimy się i poszerzamy warsztat pracy o nowe metody i techniki.

Szkolenia i warsztaty

Posiadamy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów dla specjalistów, rodziców oraz osób zainteresowanych samorozwojem i wspieraniem swojego zdrowia.

Nasz zespół

Zespół tworzą współpracujący terapeuci różnych specjalności:

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych Lis

• Integracja odruchów wg koncepcji dr Masgutowej
• Integracja sensoryczna
• Diagnostyka metodą Prechtla
• konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Genowefa Woźniak

• Temprana
• Refleksoterapia twarzy, stóp, dłoni, schorzeń oczu
• Refleksologia estetyczna
• Terapia czaszkowo-krzyżowa

Paulina Sochań ASTO
 • Arteterapia sensoryczno-motoryczna©
 • Terapia ręki i stopy 1 i 2 stopnia
 • Terapeuta zajęciowy
 • Diagnosta “KORP”
Sylwia Przondo
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapeuta miofunkcjonalny
 • Terapeuta metody Warnkego
 • Terapeuta ręki
 • Glottodydaktyk
 • Glottoterapeuta
Gosia Kozłowska

• Terapia czaszkowo-krzyżowa
• Joga integralna
• Terapia neuropsychologiczna

Joanna Filas

• Muzykoterapia integralna
• Masaż misami dźwiękowymi
• Terapia czaszkowo-krzyżowa

 • Integracja Odruchów wg koncepcji dr Masgutovej
 • Technika Bowena®
 • Hawajski masaż leczniczy Mana Lomi®
 • Transforming Communication® (Komunikacja Porozumienia)
 • Social Panorama® (Panorama Społeczna)

 

Wioleta Sarnat
 • Terapia ręki z diagnozą
 • Terapia i arteterapia ręki i stopy
 • Arteterapia sensoryczno-motoryczna 1 i 2 stopnia
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 1 i 2 stopnia
 • Muzykoterapia integralna 1, 2 i 3 stopnia
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Terapia taktylna wg metody dr Svetlany Masgutovej