Marta Drzewiecka


Fizjoterapeuta

Ukończyłam studia dzienne na kierunku fizjoterapia

na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. W trakcie studiów podczas licznych praktyk klinicznych zdobyłam niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pracy z dziećmi z wyzwaniami neurorozwojowymi. Praca z pacjentami przynosi mi satysfakcję. Lubię się uczyć oraz podnosić swoje kwalifikacje.

 

Szkolenia, które ukończyłam z zakresu Programu MNRI:

 1. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I
 2. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II
 3. Terapia Neurotaktylna cz. I
 4. Terapia Neurotaktylna cz. II
 5. Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych
 6. Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
 7. Archetypy Rozwoju Ruchowego
 8. Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalych i Patologicznych

Uczestniczę także w międzynarodowych turnusach  MNRI terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób z deficytami psychoruchowymi.

 

Inne szkoleniey oraz szkolenia które ukończyłam:

 • Gimnastyka mózgu I i II stopień
 • Bilateralna Integracja – Program Szkolny
 • Warsztaty szkoleniowo-praktyczne: Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • PNF –  podstawowy

 

Kontakt:

tel. +48 530 578 639