FDM - Fascial Distortion Model - Szkolenie we Wrocławiu


Szkolenie FDM składa się z 4 modułów. Każdy moduł trwa 3 dni (20 godzin dydaktycznych) i jest nauczany zgodnie z wytycznymi EFDMA.

Terminy szkoleń FDMZapisz się

Na szkolenie zapraszają:

EFDMA logo
fdm akademia
ASTO Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny

Certyfikat EFDMA

zdobądź międzynarodowy certyfikat wystawiony przez związek EFDMA

Innowacyjna metoda

prosta, skuteczna, zapewnia szybki powrót do sprawności

Globalne zastosowanie

diagnostyka i terapia

Natychmiastowe działanie

metoda polecana sportowcom

Szybka diagnoza

diagnoza jest szybka, oparta o mowę ciała

Wiedza u źródła

EFDMA (nie mylić z IFDMO!) jest jedyną organizacją akredytującą szkolenia FDM, która posiada pełną wiedzę o metodzie FDM pochodzącą od twórcy metody dr Stephena Philipa Typaldosa

Metoda FDM Model Zniekształcenia Powięzi

Fascial Distortion Model (FDM) to metoda, która została stworzona w latach 90-tych przez osteopatę – dr Stephena Philipa Typaldosa a obecnie zdobywa ogromną popularność wśród terapeutów, osteopatów, lekarzy i pacjentów na całym świecie.

Istotna jest powięź

Typaldos zauważył jak istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź.

Skuteczność

FDM jest wyjątkowo skuteczną formą diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Od początku powstania tej koncepcji, jej twórca przekazuje swoją wiedzę w USA, Japonii, a także w wielu krajach europejskich.

Metodę tę często spotyka się pod nazwą Typaldos Manual Therapy, czyli TMT bądź też Orthopatic Medicine, czyli medycyna ortopatyczna.

Dr Typaldos pracując z pacjentami zaobserwował, że pomimo różnych diagnoz pacjenci podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Jego obserwacje i doświadczenia doprowadziły go do stwierdzenia, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami, lokalizacją itd. Na podstawie tego założenia stworzył on innowacyjną metodę diagnostyki, opartą na gestykulacji oraz słowach, których używają pacjenci opisując swoje dolegliwości. Jest to swego rodzaju „kompas”, który pozwala rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi oraz jego lokalizację.

W FDM-ie indywidualny proces diagnostyczny opiera się na trzech filarach. Szczególną uwagę zwraca się na mowę ciała pacjenta w momencie, w którym opisuje ból. Odpowiednio zinterpretowane intuicyjne gesty pacjenta są bezpośrednimi oznakami odkształceń powięzi. Historia choroby pacjenta (wywiad), jak również szereg testów uzupełniają diagnostykę FDM-u.

— David Struzik, lekarz med. naturalnej

EFDMA logo
Akredytacja EFDMA

Europejskie Stowarzyszenie FDM - EFDMA

Szkolenie FDM jest zgodne z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia FDM (EFDMA).

Stephen Typaldos, D.O., zmarł nagle 5 kwietnia 2006 roku w wieku 49 lat.

Uczniowie i koledzy Typaldosa stworzyli w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Afryce indywidualne stowarzyszenia FDM w celu zachowania uznanych norm w szkoleniu FDM, a także w celu umożliwienia międzynarodowej i kulturowej wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z FDM-em.


Oficjalna strona EFDMA

Dla kogo?

Szkolenia podstawowe FDM (Fascial Distortion Model) (Model Zniekształcenia Powięzi), przeznaczone są dla personelu medycznego.

Fizjoterapeuci

oraz studenci 3 roku fizjoterapii

Osteopaci

Lekarze

Szkolenie podstawowe i egzamin

Szkolenie podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Każdy moduł zawiera co najmniej 20 jednostek dydaktycznych i jest nauczany zgodnie z wytycznymi EFDMA.

Plan szkolenia

Moduł 1

1. Podstawowe wprowadzenie do FDM-u według Typaldosa.

2. Ogólne zasady badania i leczenia.

3. Specyficzne zasady badania i leczenia okolic stawu barkowego, kolanowego i skokowego.

4. Terapia pacjentów na żywo.

Zapisz się

Moduł 2

1. Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z 1 modułu.

2. Specyficzne zasady badania i leczenia miednicy/bioder, dolnego i środkowego odcinka kręgosłupa oraz odcinka szyi.

3. Terapia pacjentów na żywo.

Zapisz się

Moduł 3

1. Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z modułu 2.

2. Specyficzne zasady badania i leczenia kończyn górnych i dolnych, żuchwy i głowy.

3.Terapia pacjentów na żywo.

Zapisz się

Moduł 4

Powtórzenie materiału „Refresher” i egzamin: absolwenci otrzymują Zaświadczenie Terapeuty FDM (Zaświadczenie FDM – Terapeuta EFDMA).

Zapisz się

Zaświadczenie EFDMA

Po zdanym egzaminie na module 4 uczestnicy otrzymują zaświadczenie związku EFDMA.

fdm certyfikaty

Dalsze możliwości

Po zdanym egzaminie podstawowym istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztat (3-4 roku) i w zaawansowanych szkolenieach FDM-u.

Terapeuci FDM-u mogą ubiegać się po 12 miesiącach pracy technikami FDM-u o uzyskanie Międzynarodowego Zaświadczenieu FDM (FDM IC) – egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

FDM IC jest standardowym egzaminem, uznawanym przez wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia FDM (AFDMA American Fascial Distortion Model Association, EFDMA European Fascial Distortion Model Association, FAA FDM Asian Association, AFDMS African Fascial Distortion Model Society).

Wizyty w gabinetach doświadczonych lekarzy i terapeutów oraz prowadzony przez nich nadzór kliniczny, jak również doświadczenie i zaawansowane szkolenie są podstawą do przystąpienia do egzaminu FDM IC.

Przebieg modułu FDM

Szkolenie trwa 3 dni (20 godzin dydaktycznych)
Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 17:30
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt jednego modułu: 1600 zł

Wrocław

Terminy we Wrocławiu

Fascial Distortion Model (FDM), moduł 1 18 – 20 września 2020

Termin: 18 - 20 września 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: David Struzik
Organizator: ASTO

Fascial Distortion Model (FDM), moduł 2 16 – 18 października 2020

Termin: 16 - 18 października 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: David Struzik
Organizator: ASTO

Fascial Distortion Model (FDM), moduł 3 4 – 6 grudnia 2020

Termin: 4 - 6 grudnia 2020
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: David Struzik
Organizator: ASTO

Fascial Distortion Model (FDM), moduł 4 termin w 2021

Termin: termin w 2021
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: David Struzik
Organizator: ASTO

Zapisz się

Prowadzący

fdm Dawid Struzik

David Struzik

David Struzik – lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii. Założyciel, kierownik FDM Akademii Polski, autor książki “model zniekształcenia powięzi”.

Asystenci

mgr Alina Struzik – fizjoterapeuta, od 2013 roku terapeuta IC FDM, od 2002 roku prowadzi własną praktykę w Sankt Augustin/Niemcy, absolwenta szkolenieów z zakresu FDM, terapii manualnej, osteopatii.

mgr Magdalena Hat – fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi działalność fizjoterapeutyczną na terenie Mikołowa (woj. Śląskie), asystentka instruktora na terenie Polski, Niemiec, Szwajcarii. Certyfikowany terapeuta FDM od 2014 roku. Posiada uprawnienia tłumacza z języka niemieckiego, specjalizując się w tłumaczeniach medycznych.

mgr Agata Walaszczyk – fizjoterapeutka, terapeutka FDM (EFDMA) i Terapii Manualnej. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi własną praktykę GOLIAT FIZJOTERAPIA w Katowicach. Od 2016r. asystuje instruktorom na szkoleniach FDM.

dr med. Eugen Winschewski – specjalista ortopeda, od 1996 roku prowadzi własną praktykę w Bad Kreuznach, terapeuta IC FDM.

mgr Jarosław Moszczak – fizjoterapeuta, absolwent AWF w Krakowie, prowadzi własną praktykę Fizjoterapii Interwencyjnej w Krakowie, terapeuta i asystent FDM (EFDMA), terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera oraz Watsu. Uczestnik szkolenieów i konferencji w dziedzinie fizjoterapii.

mgr Tomasz Ben – fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, terapeuta FDM (EFDMA). Asystent szkolenieów organizowanych przez FDM Akademia Polska i częsty uczestnik szkolenieów rozwijających FDM w całej Europie.

mgr Przemysław Widzyk – fizjoterapeuta, od 2009 roku prowadzi własną praktykę „Centrum Widzyk” w Bielsku-Białej. Terapeuta FDM i terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera, od 2016 asystuje instruktorom na szkoleniach FDM oraz terapii czaszkowo-krzyżowy wg Upledgera.