Ewa Czapska-Kowalik


Terapeuta

Doświadczenie

Pracuję z dziećmi z potrzebami i wyzwaniami rozwojowymi oraz z dorosłymi (zespoły bólowe, napięcia stresowe) od kilkunastu lat.

Jestem technikiem masażystą, terapeutą metody Bowena® i praktykiem Mana Lomi®. Biorę udział jako terapeuta w turnusach Instytutu MNRI®. Jestem zafascynowana tym, jak duży wpływ na nasze samopoczucie i funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak emocjonalne, intelektualne oraz społeczne ma praca z ciałem (odpowiednie ćwiczenia, masaż, dotyk i ruch).

Mam również doświadczenie w pracy coachingowej i szkoleniowej z dorosłymi, tłumaczeniu i redagowaniu książek i artykułów m.in. z dziedziny psychologii i medycyny (jestem magistrem filologii, językoznawcą, trenerem Transforming Communication®).

Ukończone szkolenia w metodzie MNRI®

1. MNRI®: Archetypy rozwoju ruchowego
2. MNRI®: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1 i 2)
3. MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych (poziom 1 i 2)
4. MNRI®: Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych
5. MNRI®: Odruchy kończyn górnych
6. MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
7. MNRI®: Terapia neurostrukturalna
8. MNRI®: Terapia neurotaktylna (poziom 1 i 2)

 

Inne szkolenia

1. Technika Bowena® (Teoklitos Tsallos)
2. Hawajski masaż leczniczy Mana Lomi® (Maka’ala Yates)
3. Strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo-powięziowe (John Smith)
4. Scarwork® – praca na bliznach. Integracja blizn z siecią powięziową (Sharon Wheeler)
5. Masaż głowy i twarzy metodą Rosenberga (Izabela Troć)
6. Trening trenerski Transforming Communication® – komunikacja porozumienia (Richard Bolstad)
7. Metafory terapeutyczne (Richard Bolstad, Julia Kurusheva)
8. Zmiana bez stresu i Warsztat witalności (Suzi Smith)
9. Resilience – Odporność i powrót do równowagi po wyzwaniach (Richard Bolstad)
10. Social Panorama® – Panorama Społeczna (Lucas Derks)

 

Prywatnie jestem żoną Tomasza i mamą Jakuba, Michaliny i Hanny.
Lubię śpiew, taniec, ruch, malowanie, spacery i podróże, bycie z ludźmi, bycie w naturze, magiczną zwyczajność. Fascynują mnie ludzie.

www.masaz.metamorfoza.pl