Ewa Czapska-Kowalik


Terapeuta

Doświadczenie

Pracuję z dziećmi z potrzebami i wyzwaniami rozwojowymi oraz z dorosłymi (zespoły bólowe, napięcia stresowe) od kilkunastu lat. Jestem technikiem masażystą, terapeutą metody Bowena® i praktykiem Mana Lomi®. Biorę udział jako terapeuta w turnusach Instytutu MNRI®. Jestem zafascynowana tym, jak duży wpływ na nasze samopoczucie i funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak emocjonalne, intelektualne oraz społeczne ma praca z ciałem (odpowiednie ćwiczenia, masaż, dotyk i ruch).
Mam również doświadczenie w pracy coachingowej i szkoleniowej z dorosłymi, tłumaczeniu i redagowaniu książek i artykułów m.in. z dziedziny psychologii i medycyny (jestem magistrem filologii, językoznawcą, trenerem Transforming Communication®).

Ukończone szkolenia w metodzie MNRI®

1. MNRI®:  Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II
2. MNRI®: Terapia Neurotaktylna cz I I II
3. MNRI®: Terapia Neurostrukturalna
4. MNRI®: Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I i II
5. MNRI®: Odruchy Kończyn Górnych
6. MNRI®:Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
7. MNRI®: Archetypy Rozwoju Ruchowego

 

Inne szkolenia

1. Technika Bowena® (Teoklitos Tsallos)
2. Hawajski masaż leczniczy Mana Lomi® (Maka’ala Yates)
3. Strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo-powięziowe (John Smith)
4. Masaż głowy i twarzy metodą Rosenberga (Izabela Troć)
5. Trening trenerski Transforming Communication® – komunikacja porozumienia (Richard Bolstad)
6. Metafory terapeutyczne (Richard Bolstad, Julia Kurusheva)
7. Zmiana bez stresu i Warsztat witalności (Suzi Smith)
8. Resilience – Odporność i powrót do równowagi po wyzwaniach (Richard Bolstad)
9. Social Panorama® – Panorama Społeczna (Lucas Derks)

 

Prywatnie jestem żoną Tomasza i mamą Jakuba, Michaliny i Hanny.
Lubię taniec, ruch, malowanie, spacery i podróże, bycie z ludźmi, bycie w naturze, magiczną zwyczajność. Fascynują mnie ludzie.

www.masaz.metamorfoza.pl