Bernadetta Lis


Właściciel ASTO

Terapeuta/Psychoterapeuta, Diagnosta, Instruktor

Twórca i właściciel Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego ASTO oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ASTO

Magister matematyki specjalność nauczycielska – dyplom Uniwersytet Wrocławski

Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka – studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Terapeuta, diagnosta i instruktor programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów MNRI według koncepcji dr Svetlany Masgutovej – szkolenia, praktyki i współpraca z dr Masgutovą na Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych.

Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Terapeuta Integracji Bilateralnej.

Konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Psychoterapeuta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w trakcie certyfikacji – studia podyplomowe certyfikowane przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy.

Członek WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy)

Specjalizuję się w psychoterapii dorosłych. Pracę z dziećmi i młodzieżą łączę przede wszystkim z integracją odruchów i innymi technikami pracy ze zmysłami i z ciałem.

Posiadam uprawnienia do nauczania
programów MNRI®

1 .Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2 ®
2. MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych® cz.1
3. MNRI®: Terapia Neurotaktylna część 1 i 2®
4. MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
5. MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
6. MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
7. MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
8. MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat®

 

Ukończyłam szkolenia z zakresu:

diagnostyki metodą Prechtla, Integracji odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Integracji Bilateralnej (Program Szkolny oraz Program Indywidualny – certyfikowany terapeuta metody BI), kinezjologii edukacyjnej i stosowanej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, terapii czaszkowo-krzyżowej, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, szkolenia instruktorskie z zakresu technik szybkiego czytania.

 

Prywatnie jestem żoną Jacka 🙂 mamą Joanny, Agaty i Jakuba 🙂
Lubię wędrówki górskie, dobrą kawę, dobre książki i mój ogród.
Interesuje mnie psychologia społeczna oraz praca z umysłem i emocjami poprzez ciało, ruch i sztukę.