Bernadetta Lis


Terapeuta / Diagnosta / Instruktor

Terapeuta, diagnosta i instruktor

programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietlany Masgutowej – szkolenia, praktyki i współpraca z dr Masgutową na Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych.

Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka – studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Terapeuta integracji sensorycznej.

Magister matematyki specjalność nauczycielska – dyplom Uniwersytet Wrocławski.

Posiadam uprawnienia do nauczania
programów MNRI®

1.Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2 ®
2. MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
3. MNRI®: Terapia taktylna część 1 i 2®
4. MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
5. MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
6. MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
7. MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
8. MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat®

 

Ukończyłam szkolenia z zakresu:

diagnostyki metodą Prechtla, Integracji odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Integracji Bilateralnej (Program Szkolny oraz Program Indywidualny – certyfikowany terapeuta metody BI), kinezjologii edukacyjnej i stosowanej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, terapii czaszkowo-krzyżowej, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, szkoleniey instruktorskie z zakresu technik szybkiego czytania.

 

Prowadzę Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny ASTO.

 

Prywatnie jestem żoną Jacka 🙂 mamą Joanny, Agaty i Jakuba 🙂
Lubię wędrówki górskie, dobrą kawę, dobre książki i mój ogród.
Interesuje mnie psychologia społeczna oraz praca z umysłem i emocjami poprzez ciało, ruch i sztukę.