Arteterapia sensoryczno-motoryczna ©


Kurs składa się z 2 poziomów, każdy trwa 8 godzin zegarowych.

Terminarz szkoleń
Arteterapia Paulina Sochań logo

Arteterapia sensoryczno-motoryczna© prowadzona jest autorską metodą usprawniającą nastawioną na rozwój pacjenta poprzez stosowanie materiałów artystycznych.

Skierowana jest do dzieci (również dorosłych) z rozmaitymi wyzwaniami rozwojowymi:

 • porażeniem mózgowym
 • autyzmem
 • zespołami genetycznymi
 • zaburzeniami emocjonalnymi typu nieśmiałość, przewrażliwienie, wycofanie, zamknięcie w sobie

Na czym polega
Arteterapia sensoryczno-motoryczna ©

Arteterapia sensoryczno-motoryczna © ma na celu rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz działania u dzieci.

Poprzez zastosowanie szerokiej gamy środków artystycznych uczą się one kształtować, przeobrażać i kreatywnie działać na najbliższe otoczenie. Dodatkowo polepszają swoje kontakty interpersonalne, są stymulowane do myślenia i wyrażania uczuć, łatwiej radzą sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Przez zastosowanie terapii niejednokrotnie wpływamy na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, smaku, dotyku, wzroku, słuchu. Pobudzając receptory (w dłoniach i stopach) oddziałujemy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, dzięki czemu wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle przebiegają dużo sprawniej. Dodatkowo dzięki owej stymulacji dbamy o usprawnienie ruchowe (motoryka mała i duża) oraz wpływamy na rozwój mowy.

Podczas terapii dokładnie opisujemy kolory, kształty, faktury, tekstury, wspierając w taki sposób rozwój poznawczy dziecka.

Cel szkoleń

Prowadzone szkolenia mają na celu:

 • unaocznienie sposobów usprawniania motoryki małej i dużej, manipulacyjności rąk (wszystkie chwyty)
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej i napięcia mięśniowego
 • usprawnianie ruchów izolowanych (barki, ramiona, ręce, palce) oraz bodźców propioceptywnych w osi kręgosłupa, stymulujących czucie postawy
 • zmniejszenie stereotypii w obrębie rąk i stóp
 • stymulację mowy
 • poprawę integracji sensomotorycznej oraz uaktywnienie poznawczych funkcji myślenia i rozumowania
 • polepszenie zdolności koncentracji oraz rozładowanie negatywnych emocji

Poziomy: I, II Arteterapii sensoryczno-motorycznej ©

Szkolenie będzie opierało się na dwupoziomowym podziale, jednak zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu będą wprowadzane warsztaty praktyczne w celu poprawnego zastosowania przekazanej wiedzy teoretycznej.

Dzięki zdobytej na szkoleniach wiedzy będziemy świadomi w jaki sposób w procesie arteterapeutycznym można wpłynąć na wiele aspektów dziecięcego rozwoju. Warsztaty praktyczne polegają na wykorzystaniu wszelkich metod, technik i działań sensoryczno- plastycznych, bardzo często są oparte o zagadnienia związane z terapią ręki.

Poziom I Arteterapii sensoryczno-motorycznej ©

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą przyswoić sobie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu arteterapii sensoryczno-motorycznej, którą można wykorzystać w pracy z dziećmi neurotypowymi z zaburzeniami emocjonalnymi typu: nieśmiałość, przewrażliwienie, wycofanie, zamknięcie w sobie, ale także w zajęciach z dziećmi o zaburzeniach nieneurotypowych.

Szkolenie będzie trwało 8 godzin, będzie miało dwustopniową strukturę.

Część I – teoretyczna

 1. Arteterapia
 • Pojęcie arteterapii w ujęciu definicyjnym – czym jest, do czego zmierza?
 • Rodzaje arteterapii
 • Proces arteterapeutyczny poprzez sztuki plastyczne
 1. Przedmiot, cel, problemy związane z arteterapią
 2. Metody obserwacji, techniki oraz narzędzia badawcze
 3. Metody i sposoby charakterystyki dziecka
 4. Dane rozwojowe dziecka – jak je uzyskać, do czego są potrzebne?
 5. Jak stworzyć opis prowadzonej arteterapii?
 6. W jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dziecka w wyniku zastosowanej indywidualnej terapii poprzez sztuki plastyczne?

Część II – praktyczna

Podczas tej części warsztatów skupimy się na technikach terapii zajęciowej, rozumianych jako skonkretyzowane czynności praktyczne wykonywane w określonym porządku, pozwalające na uzyskanie określonego efektu oddziaływania terapeutycznego. W zależności od poziomu szkolenia elementem różnicującym będzie materiał bądź narzędzie pracy.

Zastosowane techniki będą prezentowane w oparciu o konkretne przykłady indywidulanych terapii, zawierać będą miedzy innymi:

 • malowanie trójwymiarowe
 • malowanie w woreczkach typu zip
 • malowanie wielkoformatowe
 • malowanie za pomocą słomki, wałków z użyciem folii bąbelkowej
 • mandale otwierające
 • modelowanie i konstruowanie z plasteliny
 • mozaika (solna, piaskowa, z różnych produktów spożywczych)
 • pacynki gipsowe
 • piasek jadalny
 • rysowanie na różnych fakturach i strukturach
 • rzeźby i płaskorzeźby (gipsowe, solne)

Poziom II Arteterapii sensoryczno-motorycznej ©

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły poziom pierwszy i chcą pogłębić swoją wiedzę na temat współpracy w szczególności z dziećmi nieneurotypowmi z rozmaitymi wyzwaniami rozwojowymi: z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołami genetycznymi.

Szkolenie będzie trwało 8 godzin, będzie miało strukturę dwustopniową, nastawioną na teorię i praktykę.

Część I – teoretyczna

 1. Autyzm w świetle literatury
 2. Autyzm w ujęciu definicyjnym
 3. Etiologia autystycznego spectrum zaburzeń
 4. Klasyfikacja i częstotliwość występowania
 5. Charakterystyka autystycznego spectrum zaburzeń ze względu na stopień nasilenia objawów
 6. Metody i sposoby charakterystyki dziecka w zależności od typu niepełnosprawności

Część II – praktyczna

Podczas tej części warsztatów skupimy się na technikach terapii zajęciowej, rozumianych jako skonkretyzowane czynności praktyczne wykonywane w określonym porządku, pozwalające na uzyskanie określonego efektu oddziaływania terapeutycznego. W zależności od poziomu szkolenia elementem różnicującym będzie materiał bądź narzędzie pracy.

Zastosowane techniki będą prezentowane w oparciu o konkretne przykłady indywidulanych terapii, zawierać będą miedzy innymi:

 • eksperymenty za pomocą produktów spożywczych
 • finger-painting
 • lepienie z mas plastycznych (plastelina jadalna, ciecz nienewtonowska, ciastolina piaskolina)
 • malowanie farbami klejowymi, żelatynowymi
 • malowanie kulkami (małe i wielkie formaty)
 • malowanie na folii strech, na tkaninie, na piłkach, na piankach
 • malowanie przyprawami
 • malowanie stopami

Przebieg szkolenia

Kurs składa się z 2 poziomów, każdy trwa 8 godzin.
Sobota 9:00 – 17:00

Koszt szkolenia

Poziom I: 500 zł
Poziom II: 500 zł

Szkolenie prowadzi: Paulina Sochań

 

Wrocław – ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny