17 – 19 luty 2017

Kinezjologia edukacyjna – Metoda Dennisona. Kinezjologia Edukacyjna to nowy kierunek wiedzy zajmujący się wykorzystaniem ruchu w procesie szeroko pojętego uczenia się. Bada on związki między ruchem ciała, a organizacją i funkcjonowaniem mózgu. W centrum jej zainteresowania znajduje się człowiek, postrzegany jako jedność ciała, umysłu i emocji. Kinezjologia Edukacyjna to system efektywnego uczenia się i pełnego wykorzystania własnego potencjału do funkcjonowania na optymalnym poziomie. 

Gimnastyka Mózgu® to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, zwłaszcza związanych z procesami uczenia się.

 

Wykorzystuje zestawy ćwiczeń mobilizujących mózg do synchronicznej pracy obu półkul.

Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości i zachować zdrowie. 

 

Metoda przeznaczona jest dla: 

Dzieci przedszkolnych – głównie nastawiona na stymulację rozwoju 

Dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – głównie nastawiona na stymulację rozwoju oraz wsparcie w nauce i sferze motywacyjnej

Dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, agresja, lęki, nadpobudliwość, zahamowanie, problemy z koncentracją

Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, upośledzenie umysłowe jako metoda wspierająca inne formy pracy z tą grupą dzieci

Dorosłych, pragnących: dokonać zmian w swoim życiu, poprawić sprawność psychofizyczną

 

 

Zapraszamy :

• psychologów, rehabilitantów, pedagogów, nauczycieli,

• rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski),

• rehabilitantów, psychologów i innych terapeutów pracujących z osobami dorosłymi.

Podstawowymi szkoleniami w kinezjologii edukacyjnej są dwa 16 godzinne szkoleniey „Gimnastyka mózgu”, cz. I i cz. II na których uczestnicy poznają podstawy teoretyczne kinezjologii edukacyjnej, zestaw ćwiczeń BrainGym®, równoważenia i ruchy integrujące.

 

Po szkolenieie uczestnicy otrzymują zaświadczeniey Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej założonej przez Paula Dennisona.

 

Szkolenie trwa 32 h dydaktyczne 

piątek  14:00 – 20:00

sobota i niedziela 9:00 – 18:00

 

Koszt: 500 zł 

Szkolenie prowadzi certyfikowana przez dr Swietlanę Masgutową, mentora kinezjologii edukacyjnej w Polsce, instruktorka Ryszarda Zając