Stymulacja autonomicznegoukładu nerwowego, blok 2


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Zapraszamy na szkolenie ? Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej, blok 2, które poprowadzi dr Gabriela Dragun.

Termin: 24 – 25 listopada 2018

Ukończenie blok 1 nie jest wymagane. Szkolenie można ukończyć w dowolnej kolejności.

Kurs przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, pedagogów oraz rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Celem programu jest stymulacja autonomicznego układu nerwowego przez działanie na taśmy anatomiczne oraz nerwy czaszkowe po to, by regulować napięcie mięśniowe w kluczowych strefach ciała, a w konsekwencji wpływać na funkcje obszaru ustno-twarzowego.

Zapisz się

W jakich problemach pomoże stosowanie metody?

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

  • zaburzeniami mowy
  • opóźnionym rozwojem mowy (samoistnym i niesamoistnym)
  • nieprawidłową postawą ciała i nieprawidłowym napięciem mięśniowym w całym ciele, a przede wszystkim w obszarze ustno-twarzowym
  • porażeniami mózgowymi
  • autyzmem
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
  • zaburzeniami zachowania
  • trudnościami w nauce, dysleksją
  • zaburzeniami integracji sensorycznej

Kurs: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej, blok 2.

Termin: 24 – 25 listopada 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: dr Gabriela Dragun
Koszt: 500 zł

Kurs trwa 18 h dydaktycznych