Stymulacja autonomicznegoukładu nerwowego, blok 1


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Zapraszamy na szkolenie ? Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej, blok 1, które poprowadzi dr Gabriela Dragun.

Termin: 27 – 28 października 2018

Celem programu jest stymulacja autonomicznego układu nerwowego przez działanie na taśmy anatomiczne oraz nerwy czaszkowe po to, by regulować napięcie mięśniowe w kluczowych strefach ciała, a w konsekwencji wpływać na funkcje obszaru ustno-twarzowego.

Szkolenie przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, pedagogów oraz rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Zapisz się

W jakich problemach pomoże stosowanie metody?

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

  • zaburzeniami mowy
  • opóźnionym rozwojem mowy (samoistnym i niesamoistnym)
  • nieprawidłową postawą ciała i nieprawidłowym napięciem mięśniowym w całym ciele, a przede wszystkim w obszarze ustno-twarzowym
  • porażeniami mózgowymi
  • autyzmem
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
  • zaburzeniami zachowania
  • trudnościami w nauce, dysleksją
  • zaburzeniami integracji sensorycznej

Szkolenie: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej, blok 1.

Termin: 27 – 28 października 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: dr Gabriela Dragun
Koszt: 500 zł

Szkolenie trwa 18 h dydaktycznych