13 – 14 luty 2016

Szkolenie Integracja odruchów kończyn górnych dla poprawy funkcjonowania ręki i nawyków manualnych uczy strategii i praktycznych sposobów postępowania terapeutycznego, w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, neurologii i biomechaniki. Warsztat obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Bazowany jest na Metodzie MNRI dr Swietlany Masgutowej i Programu: Masgutova S. (2009). MNRI: Upper Limb Reflexes and Manual Skills Development. Motor-Cognitive Integration. SMEI. Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia.

Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Program ukierunkowany jest na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulacje mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez przyrodę. Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją koncepcję oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają koncepcję integracji odruchów, skutki braku ich integracji oraz zapoznają się z podstawowymi technikami przewzorowań prowadzących do integracji odruchów.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

1.Anatomia i fizjologia mięśni kończyny górnej 

2.Funkcje kończyny górnej i ich rola w neuro-rozwoju i rozwoju kognitywnym dziecka  

•duża motoryka,

•motoryka precyzyjna.

3.Wpływ odruchów niemowlęcych na kształtowanie sensomotoryki kończyn górnych, koordynację i nawyków  

4. Praca z ręką nadwrażliwą i o obniżonej wrażliwości

5.Praca z ręką z podwyższonym i z obniżonym napięciem mięśniowym 

6.Wpływ rozwoju funkcji manualnych na rozwój mózgu, system motoryki precyzyjnej i inne funkcje organizmu 

 

7.Korelacja pomiędzy rozwojem motoryki dużej a motoryką precyzyjną 

 

Szkolenie przeznaczony jest dla:

•psychologów, rehabilitantów,  pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się lub z dorosłymi

•rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski),

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie, wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.

Koszt: 590 zł

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Joanna Kowalewska

 

Serdecznie zapraszamy!