Integracja odruchówdynamicznych i posturalnych


Opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Kurs: Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, część II

Termin: 13 – 15 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO

Prowadzący: Bernadetta Lis
Koszt: 800 zł

Kurs trwa 27 h dydaktycznych