22-24.11.2013

Integracja odruchów to współczesny program o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia.Twórcą programu jest dr Swietłana Masgutowa, która swoją pracę oparła na badaniach, doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy.

 

Podczas kursu uczestnicy poznają koncepcję integracji odruchów, skutki braku ich integracji oraz zapoznają się z podstawowymi technikami przewzorowań prowadzących do ich integracji.


Szkolenie trwa 27 godzin dydaktycznych i kończy się otrzymaniem certyfikatu wydanego przez Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej.

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Bernadetta Lis

Koszt szkolenia: 690 zł

Termin szkolenia: 22-24 listopada 2013


Zapraszamy!

Więcej informacji na temat terapii znajdą państwo

w zakładce Szkolenia- Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z aktualnym terminarzem szkoleń.