Archetypy Rozwoju Ruchowego


Zawsze aktualne terminy szkoleń znajdziesz tutaj.

5 – 7 października 2018

Pełny opis szkolenia znajdziesz tutaj.

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.

 

 Program szkolenia „Archetypy Rozwoju Ruchowego”

  1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną
  2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka
  3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych
  4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się
  5. Schematy ruchów archetypowych
  6. Struktura schematu
  7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu
  8. Zadania schematu
  9. Wpływ na rozwój odruchów
  10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Prowadzący

Szkolenie prowadzą: Danuta Miśniak, Bernadetta Lis. 

 

Informacje

Termin: 5 – 7 października 2018
Miejsce: Wrocław, ośrodek ASTO

Szkolenie trwa 2,5 dnia (24 godziny dydaktyczne)
Piątek: 17:00 – 20:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Koszt: 670 zł

Zapisz się