Najbliższe terminy:

15 – 19 stycznia 2018

• lista rezerwowych

22 – 26 stycznia 2018

• lista rezerwowych

23 – 27 kwietnia 2018

• zapisy trwają

25 – 29 czerwca 2018

• lista rezerwowych

02 – 06 lipca 2018

• lista rezerwowych

Terapie podczas turnusów

Program turnusów terapeutycznych obejmuje wybrane terapie z zakresu następujących metod:

1. Terapie z programu dr Swietlany Masgutowej:

• Neuorsensomotoryczna Terapia Strukturalna
• Terapia NeuroTaktylna
• Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych
• Terapia ustno-twarzowa wraz z elementami terapii wzrokowo-słuchowej
• Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy

2. Terapia z programu Sorensensistem – TEMPRANA

3. Arteterapia

4. Terapia czaszkowo – krzyżowa

5. Muzykoterapia integralna

6. Joga integralna

7. Elementy integracji sensorycznej

8. Terapia neurologopedyczna

9. Technika Emmetta

Dla kogo?

Turnusy przeznaczone są dla dzieci z:

• zaburzeniami mowy
• autyzmem, zespołem Aspergera
• nadpobudliwość psychoruchowa
• zaburzeniami zachowania
• trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią
• zaburzeniami integracji sensorycznej
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• zespołem Downa

 

Program

Dla każdego dziecka przewidzianych jest pięć indywidualnych zajęć terapeutycznych codziennie.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.30 – 14.00. Dodatkowo dwa razy w tygodniu zajęcia grupowe dla uczestników wraz z opiekunami.

Program terapeutyczny dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

Informacje i zapisy

Bliższe informacje i zapisy pod numerem telefonu 537 252 101 lub 502 389 937 oraz asto@home.pl