Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok I

Termin:  24 - 25 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Gabriela Dragun
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych, część 1

Termin: 7 - 8 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część II

Termin: 13 - 15 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Metoda Integracji Sensorycznej
we wspomaganiu
rozwoju mowy

Termin: 21 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bożenna Odowska-Szlachcic
Organizator: ASTO


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 28 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław
Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 12 - 13 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 18 - 20 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część I

Termin: 26 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bożenna Odowska-Szlachcic
Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część II

Termin: 27 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Dorota Bień
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia i Arteterapia
Ręki i Stopy

Termin: 26 - 27 maja 2018
Miejsce: Głogów
Prowadzący:Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis
Organizator: Ośrodek KORART


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna II – Go Stopnia

Termin: 26 - 27 maja 2018
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów ustno-twarzowych,
Część II

Termin: 08 - 10 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część II

Termin: 16 - 17 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok II

Termin:  23 - 24 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Gabriela Dragun
Organizator: ASTO


Więcej Info

Gimnastyka Mózgu
Kinezjologia edukacyjna

Termin: 25 - 26 sierpnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Ryszarda Zając
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych

Termin: 29 - 30 września 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 21 - 23 września 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Sally Goddard Szkolny Program Interwencyjny

Termin: 05 - 06 października 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Termin: 5 - 7 października 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Danuta Miśniak, Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 7 października 2018
Miejsce: Wrocław
Prowadzący: Katarzyna Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

TERAPIA SANJO
Moduł I

Termin:  12 - 14 października 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Holger Michael David
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 20 - 21 października 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

Termin: 16 - 18 listopada 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadząca: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 30 listopada - 02 grudnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

TERAPIA SANJO
Moduł II

Termin:  07 – 09 grudnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Holger Michael David
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część II

Termin: 15 - 16 grudnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

TERAPIA SANJO
Moduł III

Termin:  08 – 10 luty 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Holger Michael David
Organizator: ASTO


Więcej Info

TERAPIA SANJO
Moduł IV

Termin:  05 – 07 kwietnia 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Holger Michael David
Organizator: ASTO


Więcej Info

TERAPIA SANJO
Moduł V

Termin:  31 kwietnia - 2 maja 2019
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Holger Michael David
Organizator: ASTO


Więcej Info