Gimnastyka Mózgu

Termin: 25 - 27 sierpnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Dotyk dla Zdrowia
część II

Termin: 1 - 3 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, część I

Termin: 8 - 10 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 15 - 17 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna)

Termin: 23 - 24 września 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, część II

Termin: 29.09 - 1 października 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej

Termin: 30.09 - 1 października 2017
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia i Arteterapia
Ręki i Stopy

Termin: 7 - 8 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna)

Termin: 14 - 15 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 27 - 29 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Sally Goddard Szkolny Program Interwencyjny

Termin: 4 - 5 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych

Termin: 11 - 12 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, część I

Termin: 17 - 19 listopada 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna
część II

Termin: 18 - 19 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
i patologicznych

Termin: 24 - 26 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów ustno-twarzowych
część II

Termin: 1 - 3 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych

Termin: 9 - 10 grudnia 2017
Miejsce: Bielsko - Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 16 - 17 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna) część II

Termin: 13 - 14 stycznia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info