Gimnastyka Mózgu
Kinezjologia edukacyjna

Termin: 25 - 27 sierpnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Dotyk dla Zdrowia,
Część II

Termin: 1 - 3 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część I

Termin: 8 - 10 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 15 - 17 września 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
LISTA REZERWOWYCH
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 23 - 24 września 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część II

Termin: 29.09 - 1 października 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej

Termin: 30.09 - 1 października 2017
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia i Arteterapia
Ręki i Stopy

Termin: 7 - 8 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 14 - 15 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok I

Termin:  21 - 22 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 27 - 29 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Sally Goddard Szkolny Program Interwencyjny

Termin: 4 - 5 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych

Termin: 11 - 12 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
LISTA REZERWOWYCH
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, część I

Termin: 17 - 19 listopada 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna,
Część II

Termin: 18 - 19 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
i patologicznych

Termin: 24 - 26 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów ustno-twarzowych,
Część II

Termin: 1 - 3 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok II

Termin:  9 - 10 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych

Termin: 9 - 10 grudnia 2017
Miejsce: Bielsko - Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 16 - 17 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część II

Termin: 13 - 14 stycznia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część I

Termin: 24 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część II

Termin: 25 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Metoda Integracji Sensorycznej
we wspomaganiu
rozwoju mowy

Termin: 21 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info