Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok I

Termin:  21 - 22 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 27 - 29 października 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
LISTA REZERWOWYCH
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych

Termin: 11 - 12 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
LISTA REZERWOWYCH
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, część I

Termin: 17 - 19 listopada 2017
Miejsce: Bielsko-Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Muzykoterapia Integralna,
Część II

Termin: 18 - 19 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych
i patologicznych

Termin: 24 - 26 listopada 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
LISTA REZERWOWYCH
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów ustno-twarzowych,
Część II

Termin: 1 - 3 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Małgorzata Koczyk, Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Stymulacja autonomicznego
układu nerwowego,
Blok II

Termin:  9 - 10 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja Odruchów
Wzrokowo-Słuchowych

Termin: 9 - 10 grudnia 2017
Miejsce: Bielsko - Biała

Organizator: EDU-LOGO Anna Bałucka


Więcej Info

Sally Goddard Szkolny Program Interwencyjny

Termin: 15 - 16 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

Termin: 17 grudnia 2017
Miejsce: Wrocław

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część II

Termin: 13 - 14 stycznia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych

Termin: 20 - 21 stycznia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część II

Termin: 2 - 4 luty 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej

Termin: 10 - 11 luty 2018
Miejsce: Wrocław - Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Filas
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 17 - 18 luty 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Gimnastyka Mózgu
Kinezjologia edukacyjna

Termin: 23 - 25 luty 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Ryszarda Zając
Organizator: ASTO


Więcej Info

Archetypy Rozwoju Ruchowego

Termin: 2 - 4 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Danuta Miśniak, Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 09 - 11 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część I

Termin: 16 - 18 marca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów
ustno-twarzowych

Termin: 07 - 08 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów dynamicznych
i posturalnych, Część II

Termin: 13 - 15 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Metoda Integracji Sensorycznej
we wspomaganiu
rozwoju mowy

Termin: 21 kwietnia 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część I

Termin: 12 - 13 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info

Bilateralna Integracja
Program Indywidualny

Termin: 18 - 20 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Katarzyna, Martin Rychetsky
Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część I

Termin: 26 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Podstawy diagnozy
i terapia funkcji wzrokowych,
Część II

Termin: 27 maja 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO

Organizator: ASTO


Więcej Info

Integracja odruchów ustno-twarzowych,
Część II

Termin: 08 - 10 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Joanna Kowalewska
Organizator: ASTO


Więcej Info

Terapia NeuroTaktylna
(Terapia Taktylna), Część II

Termin: 16 - 17 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław – Ośrodek ASTO
Prowadzący: Bernadetta Lis
Organizator: ASTO


Więcej Info