Sally GoddardSzkolny Program Interwencyjny


Szkolenie trwa 2 dni (13 godzin)

Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe.

Szkolenie dwudniowe zostało opracowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej szkoły Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi.

 

Do udział w szkoleniu zapraszamy:

 • nauczycieli
 • pedagogów i pedagogów specjalnych
 • logopedów i neurologopedów
 • psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 • fizjoterapeutów

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 3. Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 4. Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 5. Niedojrzałość neuromotoryczna.
 6. Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 7. Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
 8. Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 9. Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

 

Przebieg kursu

Kurs trwa 2 dni (13 godzin)
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 14:00

Koszt: 630 zł

 

Prowadząca

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.
Licencjonowany Trener Programu Szkolnego, nr licencji: 11/TREN/SzD/INPP/PL/2017/2018 

National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody.

Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start.

Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.