Muzykoterapia integralna


Szkolenie składa się z 2 części. Każda część trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych).

Terminarz szkoleń

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju).

Szkolenie składa się z dwóch części: „Wstęp do Muzykoterapii Integralnej” oraz „Muzykoterapia Integralna II-go stopnia”. Drugi stopień Muzykoterapii Integralnej ma charakter warsztatowy i ma na celu pogłębienie pracy z dźwiękiem, muzyką intuicyjną, świadomością ciała oraz wyrażaniem siebie poprzez muzykoterapię i arteterapię.

 

Program kursu:

Wstęp do Muzykoterapii Integralnej

 1. Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składających się na muzykoterapię integralną: muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z ciałem (elementy terapii taktylnej, ruch swobodny,
  kreatywny i rozwijający, praca z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami­
 2. Część praktyczna obejmuje:
  • zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy dźwiękowe, gongi, kalimba, drumla,mini harmonium, kij deszczowy, bęben oceaniczny, bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne („nauka” gry na nich i sposoby
   wykorzystania w terapii)
  • praca z ciałem w ruchu oraz poprzez masaże i terapię manualną
  • otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym „instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych
  • intuicja i improwizacja w muzykoterapii
  • tworzenie bajki muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej
  • tworzenie muzykoterapii aktywnej i pasywnej

Muzykoterapia integralna II-go stopnia

 1. Pogłębiona praca z własnym głosem oraz śpiewem intuicyjnym
 2. Rozwijanie umiejętności gry na misach dźwiękowych oraz dalsze wykorzystanie ich w terapii
 3. Praca z dźwiękiem gongów, didgeridoo oraz drumli
 4. Ruch rozwijający i kreatywny (taniec żywiołów, chusta Klanzy, kolorowe chustki)
 5. Rozwijanie umiejętności tworzenia orkiestry bębniarskiej
 6. Zapoznanie z przyśpiewkami muzykoterapeutycznymi oraz pieśniami z różnych stron świata
 7. Muzykoterapeutyczne malowanie oraz malowanie sensoryczne
 8. Tworzenie instrumentów muzykoterapeutycznych
 9. Muzykoterapeutyczna drama
 10. Muzykoterapeutyczna opowieść
 11. Tworzenie relaksacji dźwiękiem

Kurs przeznaczony jest dla

W kursie „Wstęp do Muzykoterapii Integralnej” może wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem, aby pozwolić ponieść się dźwiękom i doświadczyć ich działania terapeutycznego.

W drugiej części szkolenia „Muzykoterapia integralna II-go stopnia” może wziąć udział każda osoba, która uczestniczyła we Wstępie do Muzykoterapii Integralnej.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ośrodek ASTO posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Przebieg kursu

Kurs trwa 2 dni (17 godzin dydaktycznych)
Sobota 9:00 – 17:00 (na zakończenie godzinna relaksacja przy muzyce na żywo)
Niedziela 9:00 – 14:00

Koszt : 450 zł

Szkolenia prowadzi pedagog i muzykoterapeutka : Joanna Filas