Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Już prawie koniec

Warunkiem zakwalifikowana na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny, Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław

W tytule przelewu należy napisać: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia.

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.