Szkolenie

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników.

Dane uczestnika szkolenia

Faktura VAT

Wszystkie podane kwoty za szkolenia są kwotami brutto (końcowymi).

Już prawie koniec

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki na odpowiednie konto:

Zaliczna na wszystkie szkolenia z wyłączeniem Bilateralnej Integracji oraz Terapii Sanjo 100 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka na szkolenie: Bilateralna Integracja 500 zł na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 28 1030 0019 0109 8503 0011 0834
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Zaliczka w Euro na szkolenie: Terapia Sanjo 250 EURO na konto:

ASTO Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny,
Citibank 47 1030 0019 0109 7804 0200 4776
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32, 50-457 Wrocław
Kod BIC: CITIPLPX (8 znaków) lub CITIPLPXXXX (11 znaków)
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, tytuł i termin szkolenia

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy przelać na powyższe konto najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.

Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.