Ryszarda Zając


Terapeuta / Instruktor

Jest licencjonowanym terapeutą i instruktorem programów MNRI ® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, dyplomowanym nauczycielem z 25- letnim stażem zawodowym.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI ®:
1. MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych posturalnych niemowlęcych
2. MNRI ®: Integracja odruchów stałych
3. MNRI ®: Terapia neurotaktylna ®
4. MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy
5. MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych ®
6. MNRI ®: Rozwój mowy. Mój Język – Mój świat.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku, z dziećmi zdrowymi, z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju. Uczestniczy w międzynarodowych turnusach terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w Polsce, w USA.

W Warszawie ukończyła studia podyplomowe AWF „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju” . Swoje umiejętności i kompetencje doskonali na licznych kursach i szkoleniach.

Ukończyła między innymi:
• Biofeedback I stopień
• Metoda Warnkego I stopień

Jest instruktorem Kinezjologii Edukacyjnej.

Z wykształcenia jest magistrem geografii. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z matematyki i informatyki.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci, najlepiej wypoczywa dbając o swój ogród. Dużo radości daje jej zajmowanie się własnymi, uprawianymi  na potrzeby rodziny warzywami, ziołami. Jest wielbicielką bratków i kolekcjonuje różne ich odmiany. Uwielbia truskawki, szczególnie te z własnego ogrodu. Lubi czytać, najwięcej czasu poświęca na literaturę fachową.