Joanna Kowalewska


Terapeuta / Instruktor

Joanna Kowalewska mgr fizjoterapii, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii.

Międzynarodowy specjalista Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów – MNRI®. Instruktor masażu Shantala, terapeuta metody Bowena, Padovan (moduł I).

Pracuje z dziećmi z wyzwaniami neurorozwojowymi i z dorosłymi z różnymi problemami bólowymi.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii Klinicznej na UM we Wrocławiu oraz na DSW na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka.

Instruktor Programów MNRI®:

  • Integracji Odruchów Twarzy
  • Integracji Odruchów Posturalnych i Dynamicznych
  • Terapii Neurotaktylnej (Terapii Taktylnej)
  • Audiowizualnej
  • Neurostrukturalnej
  • Archetypów Rozwoju Ruchowego
  • Integracji Odruchów Stałych